Netwerken voor het vinden van een baan

Netwerken voor een baan

Werkzoekenden krijgen vaak het advies om hun sociale netwerk in te schakelen. Het gaat dan om informele, vrijwillige, niet betaalde contacten in hun omgeving. Maar wat als je netwerk klein, zwak of niet toereikend is? Als jouw omgeving het min of meer normaal vindt dat je geen werk hebt? Door de coronacrisis neemt het aantal werkzoekenden toe en kan sociaal isolement een extra probleem worden. Reden te meer om oplossingen te verkennen die het sociale netwerk van werkzoekenden kunnen aanvullen of versterken.

Het sociale netwerk speelt een belangrijke rol bij het vinden van werk en beïnvloedt je zoekgedrag en vertrouwen. Onderzoek uit de praktijk ondersteunt dit. Je eigen netwerk kan daarbij zowel positief als negatief van invloed zijn. Het is daarom belangrijk vooral het aantal steunende contacten te verhogen. Daarbij helpen vragen zoals: Wie uit jouw omgeving weet dat jij werk zoekt? En wie ken je of zou je kunnen benaderen? Hoe eerder je er met elkaar in slaagt om iemand uit de eigen kring er positief bij te betrekken, hoe beter.

Hoe diverser je netwerk, hoe groter de kans op nieuwe contacten. Elk informeel contact heeft zo zijn eigen waarde en functie. Bij functies kun je denken aan emotionele en mentale steun of praktische hulp. Alle hechte en minder hechte contacten vormen samen het sociaal kapitaal van de werkzoekende. Hechte contacten kunnen je steunen in lastige omstandigheden.

Voor het vinden van werk is het vooral belangrijk om uit de ‘bubbel van bekende contacten’ te breken en nieuwe ontmoetingen aan te gaan. Formele begeleiders, zoals klantmanagers en jobcoaches, doen er daarom goed aan om consequent en gericht aandacht te schenken aan het opsporen en inschakelen van bestaande en nieuwe sociale hulpbronnen. De buurvrouw, de sportcoach, een lotgenoot, een oom of een contactpersoon in de wijk. Het kunnen allemaal bondgenoten zijn of worden.

’Iedereen heeft recht op en baat bij een eigen kring van mensen die met je meedenken. Vind je dat, dan ga je daarvoor’, aldus Hedda Lieshout van de Eigen Kracht-centrale, bekend van de eigenkrachtconferenties met informele ondersteuners. Hun ervaring is dat er altijd meer mensen bereid zijn om mee te denken en support te bieden dan je vooraf denkt.

Bron: Movisie