Onze focus ligt op kracht
en niet op de klacht

Wij begeleiden jongeren

In 2010 was Patricia Zebeda, de huidige directeur van Het Kandidatennetwerk, werkzaam als jeugdzorgmedewerker. Ze zag dat er veel mankeerde aan de ondersteuning van jongeren bij de overgang van school naar werk.

Ze is toen begonnen op eigen kracht jongeren te begeleiden naar de arbeidsmarkt. Haar visie was (en is nog steeds) dat iedere jongere een talent heeft, wat voor problemen er verder ook spelen. Dat talent herkennen en versterken, dat moest het om gaan, samen met het inzetten van het netwerk van de jongeren, zelfs als ze zelf dachten dat het er niet was. Vandaar de naam De Kandidatenmarkt. Zo is zij jongeren gaan ondersteunen bij het vinden van werk.

Vervolgens is de organisatie in amper twaalf jaar, onder haar leiding en op basis van haar gedachtengoed, van een eenpitter die het vooral moest hebben van arbeidstoeleiding in opdracht van gemeentes, uitgegroeid tot een grote landelijke speler met een kleine twintig personeelsleden en freelancers, en een compleet en integraal aanbod voor jongeren. Die vaste basis wordt aangevuld met meer dan dertig kleine en grote partner-organisaties, die allemaal het werk van Het Kandidatennetwerk uitvoeren volgens onze richtlijnen.

Arbeidstoeleiding is nu nog maar een klein deel van het aanbod; de focus op netwerken en het onwankelbare vertrouwen in de talenten van jongeren zijn gebleven en vormen nog steeds de rode draad. Dat heeft geleid tot een naamsverandering: we zijn nu Het Kandidatennetwerk.
Dankzij de nauwe samenwerking met jongeren zijn we de afgelopen jaren geëvolueerd tot een organisatie met een integrale, community- en netwerkgerichte aanpak.

We bieden maatwerkbegeleiding, met opties voor individuele coaching en groepstrainingen. Jongeren stellen samen met een coach een persoonlijk plan van aanpak op. Externe samenwerkingspartners, zoals schoolprofessionals en hulpverleners, worden erbij betrokken. Er wordt ingezet op ervaringsdeskundigen als rolmodellen, waar oud-deelnemers hun verhalen delen voor representatie en perspectief.

De ‘Empower-me methode’ vormt de basis, met begeleiding op basis van de hulpvraag en het motto: zo kort als mogelijk, zo lang als nodig. Het traject begint met een intake, waarbij de leefgebiedenanalyse knelpunten identificeert op gebieden als school, werk en vrijetijdsbesteding. Een netwerkanalyse volgt om de rol van het netwerk in het behalen van doelen te begrijpen.

Het plan van aanpak wordt opgesteld, aanpasbaar gedurende het traject. De Empower-me-methodiek benadrukt de kracht en talenten van jongeren, niet hun problemen. Succes vieren en matching op basis van interesses, zoals werkvoorkeuren, zijn integrale onderdelen van de aanpak.

In essentie hanteert Het KandidatenNetwerk een integrale en netwerkgerichte methode, waarbij de focus ligt op kracht in plaats van de klacht.
Het is onze ambitie is om geen jongeren buiten de boot te laten vallen. Wij realiseren dit door de sociale cohesie te verhogen en elkaar te ondersteunen via actieve lokale en landelijke netwerken en communities; voor en door jongeren.

En we blijven dit doen, tot we in een samenleving leven waarin deze positieve en ondersteunende sociale en economische cohesie gemeengoed is.

Onze Ambitie

Het is onze ambitie is om geen jongeren buiten de boot te laten vallen. Wij realiseren dit door de sociale cohesie te verhogen en elkaar te ondersteunen via actieve lokale en landelijke netwerken en communities. Voor en door, jongeren.

En we in een samenleving leven waarin deze positieve en ondersteunende sociale en economische cohesie gemeengoed is.

How, what & why

KN merk piramide

Onze methodiek

EmpowerMe is een toegankelijke en allesomvattende benadering die zich richt op het sterker maken van jongeren. Het doel van EmpowerMe is om zelfredzaamheid van jongeren te vergroten op cruciale leefgebieden.

Meer weten over de kracht van ons netwerk?

Neem dan contact met ons op via onderstaande button

Het KandidatenNetwerk team

Meet our people

Het kandidaten Netwerk Kaj de Ruiter

Kaj de Ruiter

Stagiaire coach

Fatima do Rosario

Fatima do Rosario

Project medewerker

Pètra Mens

Pètra Mens

Gedrags wetenschapper

Het kandidaten Netwerk Thanaa Kamkoumi

Thanaa Kamkoumi

Stagiaire coach

Het kandidaten Netwerk Ayra Kraan

Ayra Kraan

Project manager

Het kandidaten Netwerk Emmy van Rooyen

Emmy van Rooyen

Facilitair medewerker

Rachel Pengel

Rachel Pengel

Human Resource

Sara Kroon

Sara Kroon

Officemanager

Diane Fernandes

Diane Fernandes

Account Manager MDT regulier

× Heb je een vraag?