Ervaar de kracht van onze programma's

Jongeren staan centraal

Het Kandidatennetwerk heeft tal van projecten en programma’s om kansen te creëren voor jongeren. Daarbij draait het allemaal om het ondersteunen van de ontwikkeling van jongeren. Onze benaderingen zijn innovatief; we zijn niet bang om buiten de lijntjes te kleuren. De jongere zelf, en de talenten die élke jongere heeft, staat daarbij altijd centraal.

Urban Talentz

We zijn specialist in het uitvoeren van projecten binnen Maatschappelijke Diensttijd (MDT). MDT is een landelijk overheidsprogramma, waarin talentontwikkeling, iets doen voor een ander en mensen ontmoeten die je anders niet snel tegen zou komen, centraal staan.

Ons succesvolste MDT-project is Urban Talentz, een platform dat jongeren MDT-plekken aanbiedt die passen bij hun (leer)behoefte en -schema. Hierbij worden we ondersteund door meer dan dertig partners!

Urban Talentz wordt uitgevoerd op diverse locaties door heel Nederland.
Deelnemers doen nieuwe kennis en vaardigheden op, ontwikkelen hun talenten en creëren een netwerk. Deze kennis en vaardigheden vergroten hun kansen en hun toekomstperspectief. Jongeren die meedoen aan Urban Talentz besteden hier zo’n tachtig uur aan, verdeeld over zes maanden. Het Kandidatennetwerk heeft de sinds 2019 meer dan duizend jongeren begeleid bij hun MDT-reis bij Urban Talentz.

Het Kandidaten Netwerk Foto 35

Partnerships en sponsorships

Onze betrokkenheid bij de Maatschappelijke Diensttijd gaat verder dan alleen deelname; wij bieden MDT-programma’s aan die variëren van werving tot het creëren van waardevolle ervaringsplekken. Door middel van partnerships en sponsorships zorgen wij voor een effectieve en inclusieve uitvoering van MDT-initiatieven.

Met onze jarenlange ervaring begrijpen we het belang van Social Return on Investment (SROI) en werken we samen met onze partners om duurzame financieringsmodellen te ontwikkelen die bijdragen aan maatschappelijke impact.

Het Kandidaten Netwerk Foto 29

RAAK

RAAK is ons zeer succesvolle schuldhulp-project. Zo’n 70% van onze kandidaten kampt met ernstige tot zeer ernstige schulden. Een groot deel van deze jongeren heeft geen of nauwelijks inkomen en dus geen uitzicht op een toekomst.

Deze jongeren worden niet bereikt of kunnen nergens terecht met hun schuldprobleem, waardoor het verergert en de jongeren steeds verder buiten maatschappij komen te staan.

Via het integrale en duurzame programma van RAAK worden werkzoekende jongeren met schulden, en zonder enige vorm van inkomen, begeleid in het verminderen van hun schuld. Dit doen wij door tegelijkertijd te werken aan twee doelen. Het eerste doel is aanpakken van de schuldenproblematiek; die belemmert jongeren bij het vinden van een baan. Het tweede doel is werktoeleiding. Jongeren raken vaak weer gemotiveerd als ze een toekomstperspectief hebben. Dat perspectief bieden we ze.

Dit programma raakt de kern van het ontstaan van schulden: structureel onvoldoende inkomen, ontkenning van schuld en onverantwoordelijk aangeleerd gedrag. Met de echte verhalen van de schuldenaars raken we de schuldeisers en betrekken wij ze bij de motivatie en hoop van jongeren op een nieuwe toekomst.

RAAK wordt gefinancierd door het Oranjefonds

Het Kandidaten Netwerk Foto 34

Workshops en Coaching

Onze ervaren trainers bieden workshops en coaching aan, gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en het vergroten van zelfredzaamheid. Met een diepgaande expertise in jeugdzorgprogramma’s, hanteren wij een integrale en netwerkgerichte aanpak. Wij geloven in het bieden van maatwerkoplossingen die aansluiten bij de unieke behoeften van elke individuele jongere.

Of het nu gaat om train-de-trainer sessies, supervisie of individuele begeleiding, wij staan klaar om jongeren te ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele groei.

Het Kandidaten Netwerk foto 26

Ondersteunende onderwijsprogramma's

Onze dienstverlening omvat ondersteunende onderwijsprogramma’s die niet alleen de individuele talenten ontwikkelen, maar ook de ontwikkeling van burgerschap bevorderen. Wij geloven dat onderwijs niet alleen draait om kennisoverdracht, maar ook om het cultiveren van actieve en verantwoordelijke burgers.

Naast ondersteuning van traditioneel onderwijs bieden wij een breed scala aan extra-curriculaire activiteiten aan, variërend van workshops en coaching tot sociale netwerkstrategieën. Deze activiteiten zijn ontworpen om een holistische benadering van leren te bevorderen en de sociale vaardigheden van individuen te versterken.

De methodiek die ten grondslag ligt aan al onze programma’s en projecten noemen wij: EmpowerMe.

EmpowerMe is een toegankelijke en allesomvattende benadering die zich richt op het sterker maken van jongeren. Het doel van EmpowerMe is om zelfredzaamheid van jongeren te vergroten op cruciale leefgebieden.

Blijvende positieve impact

Ontdek de kracht van onze diensten, variërend van individuele coaching en begeleiding tot groep workshops. Samen streven we ernaar om een blijvende positieve impact te hebben op de gemeenschappen waarin we actief zijn. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe wij u kunnen ondersteunen bij het realiseren van uw doelen.

Wij werken samen met de volgende

Partners

Quotes

‘Het Kandidaten Netwerk begeleidt jongvolwassenen met (meervoudige) problematiek op zoek naar stabiliteit en een toekomstperspectief. Zij staan er vaak alleen voor. De methode is uniek. Er wordt een appèl gedaan op hun eigen kracht.
De openheid tussen het team en de jongeren onderling zorgt voor dat de jongeren zich al snel één van hen voelen.
Het Kandidaten Netwerk haalt het beste in de jongeren naar boven."
“Tijdens uw project (Urban Talentz 2.0) had u oog voor de verschillen tussen jongeren. Door het grote aanbod van doe-plekken in diverse branches, hadden jongeren ook een keuze uit diverse doelgroepen. U kon jongeren met uiteenlopende motivaties en behoeften bedienen. Die diversiteit gebruikte u voor de doorontwikkeling van uw project.U krijgt onze complimenten voor uw aanpak.”
Logo ZonMw
Cluster Jeugd ZonMw

Meer weten over de kracht van ons netwerk?

Neem dan contact met ons op via onderstaande button

× Heb je een vraag?